Warszawskie taksówki

Warszawskie taksówki

Zmiana licencji

opublikowano: środa, 28 wrzesień 2016 - 11:52, admin

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych dotyczących:

  • oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • pojazdu, którym wykonywana jest działalność

- nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.