Warszawskie taksówki

Warszawskie taksówki

Zawieszenie dzialalności

opublikowano: środa, 28 wrzesień 2016 - 12:12, admin

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zawieszenia zawiadomić o tym fakcie organ licencyjny oraz zwrócić licencję taxi.

Uwaga! Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG nie powoduje automatycznego zawieszenia działalności transportowej wykonywanej na podstawie licencji taxi.