Warszawskie taksówki

Warszawskie taksówki

Oznakowanie taxi

opublikowano: środa, 15 luty 2017 - 13:55, admin

Zmiany w oznakowaniu warszawskich taksówek

30 lipca 2014 r. weszły w życie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie:

 • dodatkowych oznaczeń taksówek – nr LXXXV/2184/2014 (Dz. Urz.Woj.2014. 6872);
 • przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami –   nr LXXXV/2185/2014 (Dz.Urz.Woj.2014.6873).

Nowe regulacje wprowadzone przez Radę m.st. Warszawy skutkować  będą usunięciem ze stołecznych taksówek tabliczki zawierającej informacje o taryfie opłat umieszczonej na przedniej szybie oraz tabliczki z informacjami o możliwości kierowania skarg. Wszystkie powyższe dane zawarte będą jedynie na tabliczce umieszczonej w lewym górnym rogu szyby, tylnych, prawych drzwi pojazdu.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy po wejściu w życie nowej uchwały będzie wydawać jedynie:

 • identyfikator kierowcy taksówki wg nowego wzoru;
 • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem.

W pozostałe oznaczenia cechujące warszawskie taksówki (według nowych regulacji) przewoźnicy będą zaopatrywać się we własnym zakresie:

 • pas żółto-czerwony (nie ulega zmianie);
 • numer boczny (nie ulega zmianie);
 • herb Warszawy (zgodny ze wzorem określonym w Statucie miasta stołecznego Warszawy;
 • tabliczka zawierająca informacje o cenach (tabliczka oprócz informacji o stawce taryfy dziennej będzie zawierała także informację o wysokości opłaty początkowej).

Przedsiębiorcy, wykonujący transport drogowy taksówką, zobowiązani są do wypełnienia zaleceń regulacji, nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia jej wejścia w życie to jest do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Wprowadzono również zmiany w przepisach porządkowych, związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami. Każdy taksówkarz zobowiązany jest posiadać egzemplarz przepisów i udostępniać je na żądanie pasażera.       

Uchwały można pobrać ze strony internetowej Urzędu m.st. Warszawy, pod adresem:
www.bip.warszawa.pl >zarządzenia i uchwały

Herb m.st. Warszawy, który stanowi jeden z elementów oznaczenia taksówek, jest zastrzeżonym znakiem towarowym m.st. Warszawy. Jego bezprawne wykorzystanie należy zgłosić na za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115. Więcej na temat herbu i zasad, jakie wiążą się z jego wykorzystaniem można znaleźć pod linkiem: https://symbole.um.warszawa.pl/herb-mst-warszawy-zasady-ochrony-i-wykorzystywania-grafiki-herbowej  

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wykaz producentów oznaczeń taksówkowych
  (plik: wykaz_producentow_oznaczen.docx, rozmiar pliku: 44.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Herb Miasta Stołecznego Warszawy
  (plik: herb_m.st_.warszawy.pdf, rozmiar pliku: 1036.87 KB)
  Pobierz