Warszawskie taksówki

Warszawskie taksówki

Koronawirus – ważne informacje

 


Pod adresem  https://warszawa19115.pl/-/zasady-pracy-urzedu-w-trybie-kryzysowym?redirect=%2Fc%2Fportal%2Flayout  znajdują się informacje dotyczące sposobu funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy w sytuacji zagrożenia epidemicznego.


Pod adresem można znaleźć linki do stron internetowych, gdzie elektronicznie można załatwić sprawy zwiazane np. z dowodami osobistymi czy meldunkami:   http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/ogranicz-wizyty-w-urz-dach-z-wniosek-elektronicznie


 Jednocześnie prosimy aby korespondencję kierować listownie na adres:


Urząd miasta stołecznego Warszawy


Ul. Kredytowa 3


00-056 Warszawa


 

Nowy rachunek bankowy dla opłaty skarbowej

Od 1 stycznia 2020 r. w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy dla opłaty skarbowej. W związku z tym, wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie na rachunek:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 Wpłaty dokonane po 31 grudnia 2019 r. na poprzedni rachunek bankowy będą automatycznie odsyłane na konto zleceniodawcy, a wydruki potwierdzające wpłatę na zamknięty rachunek nie będą mogły zostać uznane za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Licencje taxi – zaświadczenie o niekaralności

1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.  Do uzyskania licencji taxi i przewozu osób konieczne będzie zaświadczenie o niekaralności.

 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy – aby uzyskać licencję taxi lub licencje w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz przewozu osób samochodem osobowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – trzeba będzie przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

 

Zaświadczenie musi być opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie licencji. Dopuszcza się  formę papierową lub elektroniczną (w postaci pliku XML, zapisanego na nośniku elektronicznym, np. pamięć USB, płyta CD, płyta DVD). Aby uzyskać zaświadczenie w formie elektronicznej należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany.

Uwaga

W 2020   już  bez  egzaminów  taxi


Od stycznia 2020 r. wszystkie osoby, które chcą zostać taksówkarzami nie będą musiały zdawać obowiązkowych egzaminów z topografii miasta i znajomości przepisów miejscowych.

Zmiany  to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz  niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1180).

Nowe przepisy - uchylające obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz  przepisów prawa miejscowego dla osób chcących wykonywać przewozy taksówkami - wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Ostatni egzamin ze znajomości topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego zaplanowany jest na 12 grudnia br.

Od 1 stycznia 2020 r. w mieście stołecznym Warszawa takie egzaminy  nie będą już przeprowadzane.

Nowy postój taxi

Informujemy, iż został już oddany do użytku nowy duży postój dla taksówek, zlokalizowany przy węźle komunikacyjnym Młociny.

 


Fot. Albert Olędzki

Nowy adres siedziby BAiSO

Od dnia 26.08.2019 zmianie ulega siedziba Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zapraszamy Państwa do nowej siedziby przy ul. Leona Kruczkowskiego 2.


Z przyczyn technicznych związanych ze zmianą siedziby, w dniu 23 sierpnia 2019 r., od godziny 12:00 Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich ograniczy obsługę przedsiębiorców do przyjmowania wniosków, bez ich bezpośredniej realizacji.
 
Przepraszamy za czasowe utrudnienia w obsłudze. 

Komunikat dla klientów i kierowców taxi

W związku z ustanowieniem w dniu 12 listopada 2018 r.  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2117) informuje się, że w dniu tym w ciągu całej doby obowiązuje taryfa druga, a za wyjazdy poza granicę pierwszej strefy taryfa czwarta.

 

Podstawa prawna – załącznik do uchwały nr XXIX/608/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 239 poz. 8498).

Wybierz bezpieczeństwo, jedź warszawską taksówką

Wybierz bezpieczeństwo, jedź warszawską taksówką” tak brzmi hasło kampanii informacyjnej, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą dowiedzieć się jak rozpoznać licencjonowaną warszawską taksówkę.

Od końca października br. w środkach komunikacji miejskiej wyświetlane są spoty informacyjne na temat kampanii. Celem akcji jest podkreślenie bezpieczeństwa, jakie mieszkańcom i turystom zapewnia podróżowanie licencjonowaną warszawską taksówką. Kulminacja kampanii informacyjnej przypadnie w okresie 29.10-04.11 br. Ten szczególny czas: zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych, podróże na cmentarze i wcześniej zapadający zmrok, mogą sprzyjać przewoźnikom, którzy stosują niedozwolone praktyki.

Aby uchronić pasażerów przed korzystaniem z usług nieuczciwych przewoźników na plakatach, ulotkach i w spotach informacyjnych wyeksponowano elementy oznakowania, wyróżniające taksówkarzy z licencją.

Pamiętaj, że licencjonowana warszawska taksówka posiada:



  • prawidłowe oznakowanie, czyli żółto czerwony pas (w barwach Warszawy), z numerem bocznym taksówki, pod którym powinien znajdować się herb m. st. Warszawy,

  • w prawym górnym rogu przedniej szyby samochodu powinna znajdowac się naklejka z hologramem, zawierająca numer licencji oraz numer rejestracyjny pojazdu,

  • wewnątrz pojazdu powinien znajdować się identyfikator, opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem oraz taksometr, wskazujący aktualną taryfę i opłatę,

  • w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi powinna znajdować się dwustronna tabliczka informująca o cenie za 1 km w I strefie taryfowej (po jej zewnętrznej stronie), a rewers tabliczki widziany z siedzenia pasażera powinien zawierać taryfę opłat.

W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć reklamację do Urzędu m.st. Warszawy lub zgłosić ten fakt za pośrednictwem portalu Warszawa 19115. 


Do kampanii poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych aktywnie włączyły się Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polskie Koleje Państwowe S.A., PKS Polonus, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oraz Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Ponadto materiały informacyjne eksponowane będą między innymi w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców, Pałacu Kultury i Nauki, na stacjach I i II linii metra, w stołecznych teatrach muzeach i bibliotekach oraz w miejskich ośrodkach zdrowia. 


 

Łatwiej i szybciej uiścisz opłaty.

Informujemy, że w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Al. Jerozolimskich 28 rozpoczął funkcjonowanie samoobsługowy terminal płatniczy.


Umożliwia on dokonywanie opłat związanych - między innymi - z uprawnieniami transportowymi oraz egzaminem dla kandydatów na taksówkarza.


Dzięki urządzeniu klienci mogą samodzielnie, szybko i bez prowizji dokonać opłat, bez konieczności opuszczania budynku.
Opłatomat przyjmuje wyłącznie płatności kartą. Zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia.

Pierwsze podsumowanie kampanii

Plakaty i ulotki kampanii „Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz” są wciąż obecne na dworcach i w urzędach, jednak można pokusić się o pierwsze podsumowanie działań tegorocznej akcji. Materiały informacyjne dystrybuowane wśród mieszkańców i turystów można liczyć w tysiącach.  Linki: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/taxi-sprawd-zanim-wsi-dziesz-pierwsze-podsumowanie

Kontakt

Biuro Administracji
i Spraw Obywatelskich

ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
Sekretariat.BAiSO@um.warszawa.pl